Activiteiten binnen de groep: Achterhoek

27-08-2022 Bijen kijken in Doetinchem Doetinchem

Algemeen

Groep Achterhoek


De groep bestaat uit vijftien afdelingen (zie het afdelingsoverzicht) welke, in tegenstelling tot de naam van de groep doet vermoeden, niet allemaal in de Achterhoek gelegen zijn. Dertien afdelingen liggen in Gelderland ten oosten van de ijssel, twee (Deventer  en Bathmen) liggen in Overijssel.


Het bestuur wordt gevormd door afgevaardigden uit alle aangesloten afdelingen.
Uit dit bestuur zijn een voorzitter, een secretaris en een penningmeester gekozen.
Momenteel zijn dat:
voorzitter: Paul Meessen, afdeling Gorssel, email: vznbvahoek@live.nl

secretaris: Frans Kapsenberg, afdeling Deventer, email: nbvachterhoek@live.nl

penningmeester: Herman Morsink, afdeling Ruurlo, email: hmjmorsink@kpnmail.nl


De groep komt tenminste voorafgaand aan elke ledenraadsvergadering bij elkaar.  In deze vergadering proberen de ledenraadsleden zoveel mogelijk punten op te halen bij de achterban.

Daarnaast kunnen de ledenraadsleden uitgenodigd worden op afdelingsactiviteiten, vergaderingen en bijeenkomsten waardoor het contact met de achterban zo goed mogelijk vorm gegeven kan worden.

De ledenraadsleden van de groep Achterhoek zijn:

Willem Kanbier, afdeling Zutphen                  plv. Gerrit Harmsen, afdeling Doetinchem

Frans Kapsenberg, afdeling Deventer           plv. Ben Vreeman, afdeling Aalten

Paul Meessen, afdeling Gorssel                    plv. Jeanet Moorman, afdeling Lochem


Daarnaast wordt getracht tenminste eenmaal per jaar een thema avond te organiseren.


Voor de communicatie met de afdelingen wordt gewerkt met e-mail aan de secretariaten. Deze secretariaten zorgen dan weer voor verspreiding binnen de afdeling. 
Zolang er nog betrekkelijk weinig imkers de webpagina's op het internet lezen zal deze vorm van communicatie blijven bestaan. Het invoeren van activiteiten op de webapgina's van afdelingen en groep begint langzaam vorm te krijgen.

Contact:
De groep Achterhoek is bereikbaar via email: nbvachterhoek@live.nl
Webbeheer: vznbvahoek@live.nl

Contactgegevens

Het bestuur van de groep Achterhoek van de NBV is bereikbaar via de secretaris
nbvachterhoek@live.nl